Moдерна линија

Мебелот од оваа линија е дел од нашето производство и продажна мрежа.

Се одликува со елеганција префинета линија и модерен дизајн. Се надеваме дека оваа линија ке го привлече вашето внимание.

 •     Klod
 • Технички цртеж
    Klod

Klod

модерна линија m-001

Технички цртеж

Klod

Teхнички цртеж

 •     Viktoria
 • Технички цртеж
    Viktoria

Viktoria

модерна линија e-002

Технички цртеж

Viktoria

Технички цртеж

 •     Mare
 • Технички цртеж
    Mare

Mare

Модерна линија e-003

Технички цртеж

Mare

Технички цртеж

 •     Mane
 • Технички цртеж
    Mane

Mane

Модерна линија e-004

Технички цртеж

Mane

Технички цртеж

 •     Lucia
 • Технички цртеж
    Lucia

Lucia

Модерна линија m-005

Технички цртеж

Lucia

Технички цртеж

 •     Josei
 • Технички цртеж
    Josei

Josei

Модерна линија m-006

Технички цртеж

Josei

Технички цртеж

 •     Bona
 • Технички цртеж
    Bona

Bona

Модерна линија m-007

Технички цртеж

Bona

Технички цртеж

 •     Orto
 • Технички цртеж
    Orto

Orto

Модерна линија m-008

Технички цртеж

Orto

Технички цртеж

 •     Marlon
 • Технички цртеж
    Marlon

Marlon

Модерна линија m-009

Технички цртеж

Marlon

Технички цртеж

 •     Kitaj
 • Технички цртеж
    Kitaj

Kitaj

Модерна линија m-010

Технички цртеж

Kitaj

Технички цртеж

 •     Sahara
 • Технички цртеж
    Sahara

Sahara

Модерна линија m-011

Технички цртеж

Klod

Технички цртеж

 •     Viki
 •     Технички цртеж  
    Viki

Viki

Модерна линија m-012

    Технички цртеж  

Viki

Технички цртеж

 •     Tea
 • Технички цртеж
    Tea

Tea

Модерна линија m-013

Технички цртеж

Tea

Технички цртеж

 •     Klea
 • Технички цртеж
    Klea

Klea

Модерна линија m-014

Технички цртеж

Klea

Технички цртеж

 •     Keri
 • Технички цртеж
    Keri

Keri

Модерна линија m-015

Технички цртеж

Keri

Технички цртеж

 •     Lela
 • Технички цртеж
    Lela

Lela

Модерна линија m-016

Технички цртеж

Lela

Технички цртеж

 •     Vila
 • Технички цртеж
    Vila

Vila

Модерна линија m-017

Технички цртеж

Vila

Технички цртеж

 •     Lara
 • Технички цртеж
    Lara

Lara

Модерна линија m-018

60/80/100

Технички цртеж

Lara

Технички цртеж

 •     Mika
 • Технички цртеж
    Mika

Mika

Модерна линија m-019

Технички цртеж

Mika

Технички цртеж

 •     Klara
 •    Технички цртеж    
    Klara

Klara

Модерна линија m-020

   Технички цртеж    

Klara

Технички цртеж

 •     Tiema
 •     Технички цртеж
    Tiema

Tiema

Модерна линија m-021

75/90

    Технички цртеж

Tiema

Технички цртеж