Класична Линија

Мебелот од оваа линија е дел од нашето производство и продажна мрежа.

Се одликува со елеганција префинета линија и модерен дизајн. Се надеваме дека оваа линија ке го привлече вашето внимание.

 •     Classic - 001
 •     Tехнички цртеж    
    Classic - 001

Classic 001

Класична линија c-001

55b/c 65b/c

75b/c 80b/c

    Tехнички цртеж    

Classic c-001

Технички цртеж

 •     Classic - 002
 •     Tехнички цртеж    
    Classic - 002

Classic 002

Класична линија c-002

95b/c 105b/c

    Tехнички цртеж    

Classic c-002

Технички цртеж

 • Zebra
 • Технички цртеж
Zebra

Zebra

Класична линија c-003

Технички цртеж

Zebra

Технички цртеж

 • Minerva
 • Технички цртеж
Minerva

Minerva

Класична линија c-004

45/55

Технички цртеж

Minerva

Технички цртеж

 • Minerva
 • Технички цртеж
Minerva

Classic 005

Класична линија c-005

65/75

Технички цртеж

Minerva

Технички цртеж

 • Draga
 • Теџнички цртеж
Draga

Draga

Класична линија c-006

55b/c 65b/c

Теџнички цртеж

Draga

Технички цртеж

 • Kon
 • Tехнички цртеж
Kon

Kon

Класична линија c-007

45/55/65/75/85

Tехнички цртеж

Kon

Технички цртеж

 •     Ormar 40/35/30
 • Технички цртеж
    Ormar 40/35/30

Ormar 40/35/30

Класична линија 40 c-008

Класична линија 35 c-009

Класична линија 30 c-010


Технички цртеж

Ormar 40/35/30

Технички цртеж